Telefonia IP: els orígens

imitacions tècniques: la qualitat del so depenia de la capacitat de processament i multimèdia dels ordinadors d’aquella época i el programa havia d’estar instal·lat a l’ordinador de sortida i al d’entrada de les trucades.

El 1996 l’ITU-T (International Telecommunication Union) va publicar el protocol H.323 com a recomanació per veu, video i transmissió de dades sobre xarxes IP i, un any després, al VoIP forum de l’IMTC (International Multimedia Teleconferencing Consortium), es va acordar utilitzar el protocol H.323 com a base de la VoIP.

Al març de 1997 la companyia americana MCI va desenvolupar el projecte VAULT, una arquitectura de xarxa que permetia interconnectar i combinar xarxes tradicionals de telefonia amb xarxes de dades.

A finals del 1998 l’empresa Cisco Systems adquireix Selsius Systems, una de les primeres empreses que oferia sistemes commutadors telefònics per a empreses que operaven sobre xarxes IP. El mateix any es fabriquen els primers ATA i gateways que permeten connexions des de PC a telèfon convencional i entre dos telèfons convencionals.

El 1999 Asterisk surt al mercat de la mà de Mark Spencer, fundador de Digium. Asterisk és un dels software de codi obert més coneguts actualment per a telefonia IP que permet les funcionalitats d’una centraleta telefònica.

La IETF (Internet Engineering Task Force) va treure un nou protocol de senyalització el 2000, el protocol SIP que es fa servir actualment i conviu amb l’anterior H.323.

L’aparició d’Skype el 2003, creat per Janus Friss i Niklas Zennström, suposa l’accés a nivell d’usuari a un programa gratuït que permet fer trucades telefòniques a través d’internet, un híbrid entre P2P i client servidor.

Actualment la telefonia IP està creixent gràcies a les millores en la connexió a internet i a la oferta de les empreses de telecomunicacions.

Si voleu saber l’oferta de telefonia IP de GRN teniu tota la informació en aquest enllaç.