Filtres de correu

  • Filtres antivirus
  • Filtres antispam

Els filtres antivirus analitzen el contingut dels correus electrònics i si un correu està infectat per un virus serà eliminat abans d’entregar-se a la bústia per evitar que els virus arribin al nostre client de correu.

Els filtres antispam analitzen el contingut dels correus electrònics per determinar si es tracta de correu brossa. Si és així, el correu va durant una setmana a la carpeta “Correu brossa” del servidor. El nivell de filtratge es pot configurar, si és molt alt pot ser que correus legítims es filtrin a la carpeta de correu brossa.

El valor afegit de GRN

Assessorament i experiència

Solucions a mida

Atenció directe

Flexibilitat