Manteniment de seguretat

Comprovem, amb la periodicitat contractada, que el sistema operatiu  i els serveis instal·lats estiguin actualitzats i que la seva seguretat no hagi estat compromesa.
Aquest manteniment no inclou la reparació ni identificació de vulnerabilitats degudes al codi desenvolupat per a la pàgina web.

Manteniment de hardware

Manteniment inclòs en tots els servidors propietat de GRN per tal de normalitzar el servei de la manera més ràpida possible.
En cas de servidors propietat del client, aquest servei no està inclòs.

Manteniment de serveis

Manteniment de serveis concrets, que no estiguin inclosos en el manteniment de seguretat estàndard.