La nostra història amb Linux

La nostra infraestructura inicial, l’any 1995, estava formada per un servidor de BBS i un Linux. La nostra història amb aquest sistema operatiu es remunta als nostres inicis i pensem que ha estat la clau del nostre èxit i del fet que encara existim com a ISP independent.

Aquesta trajectòria en avala com a consultors de Linux i en general de tot el software lliure que habitualment s’utilitza en el món Internet.

Avui en dia el rang de dispositius que funcionen amb Linux és immens, a nivell empresarial podeu trobar des de servidors de fitxers, de base de dades, servidors web amb PHP i MySQL, servidors de correu, firewalls, proxies, routers, i un llarg etcètera.

La flexibilitat d’aquest sistema és tal que arriba al punt en que la vostra televisió amb connexió a internet o el vostre mòbil es molt probable que estiguin fent servir el nucli de Linux pel seu funcionament i més d’un component de software lliure.

Què us podem oferir?

Manteniment de seguretat

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Actualitzacions i resolució d’incidències dels vostres servidors Linux

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Integració de productes de codi obert per solucions a mida

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful