Servidor dedicat 1U

80€/mes

Que t’ofereix el nostre servei?

Connexió ethernet

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

500 GB de trànsit

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Servei de firewall

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Adreça IP fixa

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Connexió alimentació 220V 

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Opcions de servidor administrat

Mantenimentfins a 50 dominis20€/mes
Panell ISPCP200€ alta10€/mes
Owncloud100€ alta10€/mes
Preus sense iva

Serveis suplementaris

Pack de 50 dominis extra10€/mes
Instal·lació filtres antivirus i antispam100€
Preus sense iva

Manteniment servidor Xen

30€/mes

Alta 600€

Altres serveis

Manteniment sistema

Manteniment seguretat

FAQs

Pregunta 1

gadfglñnfkdvf

Pregunta 2

gfdfgdfgdfgf

Pregunta 3

dfgdfgdfgdfg

Backup online