Informació legal

D’acord amb la llei 34/2002 de l’11 de Juliol de 2002 de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio” notifiquem que aquesta web pertany a:

GRN Serveis Telemàtics
NIF: B-17449638
Carrer d’Oviedo, 46
17005 Girona
Tel: +34 972 230000
Fax: +34 972 401185
e-mail: admin@grn.es

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 821, Llibre 0, Secció 8a, Foli 25, Full GE-15688

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRN Serveis Telemàtics SL l’informa que és titular dels websites WWW.GRN.ES, WWW.GRN.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GRN Serveis Telemàtics SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és GRN Serveis Telemàtics SL, amb CIF B17449638 i domicili social a GRN Serveis Telemàtics SL; C / OVIEDO No 46, 17005 GIRONA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 941, foli GE-17.233, full 95, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és admin@grn.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de GRN Serveis Telemàtics SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de GRN Serveis Telemàtics SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de GRN Serveis Telemàtics SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GRN Serveis Telemàtics SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per GRN Serveis Telemàtics SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GRN Serveis Telemàtics SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GRN Serveis Telemàtics SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GRN Serveis Telemàtics SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus websites, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GRN Serveis Telemàtics SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de GRN Serveis Telemàtics SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a GRN Serveis Telemàtics SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya a.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GRN Serveis Telemàtics SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i GRN Serveis Telemàtics SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GRN Serveis Telemàtics SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.