D’acord amb la llei 34/2002 de l’11 de Juliol de 2002 de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio” notifiquem que aquesta web pertany a:

GRN Serveis Telemàtics
NIF: B-17449638
Carrer d’Oviedo, 46
17005 Girona
Tel: +34 972 230000
Fax: +34 972 401185
e-mail: admin@grn.es

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 821, Llibre 0, Secció 8a, Foli 25, Full GE-15688