Servidor virtual

20GB


30€/mes

40GB


40€/mes

60GB


50€/mes

80GB


60€/mes

120GB


80€/mes
Espai de disc20GB de disc40GB de disc60GB de disc80GB de disc120GB de disc
Memòria512MB de memòria1GB de memòria1.5GB de memòria2GB de memòria3GB de memòria
Trànsit mensual100GB de trànsit mensual200GB de trànsit mensual300GB de trànsit mensual300GB de trànsit mensual600GB de trànsit mensual

Què t’ofereix el nostre servei?

Servei de firewall inclòs

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Subministrament elèctric ininterromput

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Temperatura controlada

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

IP fixa

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Ampla de banda garantit i de qualitat

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Serveis suplementaris

Pack 100GB de trànsit20€/mes
1 Mbps de trànsit garantit49€/mes
Servei de monitorització (alerta email)20€/mes
20€ alta
Servei monitorització (alerta email + SMS)35€/mes
20€ alta
preus sense iva

Assegura les dades del teu servidor fent un backup online

Backup online