Configuració i instal·lació de firewalls

Filtratge de trànsit

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Proxy

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Llistes blanques i negres d’accés a dominis

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

VPN

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Balanceig de càrrega

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Backup entre connexions a Internet

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Policy routing

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Què necessita la teva empresa?

Xarxa petita
Xarxa mitjana

Xarxa gran
Proxy

El valor afegit de GRN

Assessorament i experiència

Solucions a mida

Atenció directe

Flexibilitat