PHP

El PHP és un llenguatge de programació molt semblant al C que permet dotar les pàgines web d’una gran interactivitat i amb el que podreu accedir a bases de dades o crear gràfics.

DEBIAN

Debian és una de les distribucions més conegudes del Sistema Operatiu lliure GNU/Linux. Debian GNU/Linux inclou milers de paquets, programari precompilat i distribuït en un format senzill d’instal·lar i mantenir.

UBUNTU

Ubuntu és la distribució més popular del Sistema Operatiu lliure GNU/Linux, sobretot en entorns d’escriptori. 

RASPBIAN

Raspbian és una distribució per a la RaspberryPi basada en Linux Debian. Un cop us heu descarregat la imatge de Raspbian, la graveu en una memòria SD i ja podeu començar a treballar amb la vostra RaspberryPi.

KERNEL

El Kernel de Linux és el cor del sistema operatiu. La unió del Kernel de Linux amb les utilitats GNU formen el que s’anomena el sistema operatiu GNU/Linux. Les diferents distribucions de GNU/Linux empaqueten el software opensource de manera que l’usuari final tingui un sistema amigable amb tot el que necessiti.

ZEROSHELL

Zeroshell és una distribució de Linux per servidors i sistemes “embedded” de baix consum amb l’objectiu de donar els serveis de xarxa més comuns, però amb una interfície web amigable i fàcil d’utilitzar.

VOYAGE

Voyage és una distribució de GNU/Linux, basada en Debian, però específicament dissenyada per a sistemes “embedded” de baix consum, com els Alix o Atom.

MOZILLA

Mozilla és una organització internacional sense ànim de lucre que es dedica a desenvolupar programari lliure, alternativa al Microsoft Explorer i al Microsoft Outlook són el navegador Firefox i el client de correu Thunderbird.

NETFILTER

Netfilter és el projecte de programari lliure que utilitzen els sistemes GNU/Linux per fer el filtratge de paquets de xarxa. El comandament més conegut d’aquest projecte és iptables, que ens permet implementar Firewalls i funcions de NAT.