• Mail relay d’entrada
  • Mail relay de sortida
  • Mail backup

Consisteix en publicar els nostres servidors de correu com a MXs dels vostres dominis per seguir rebent el correu en cas d’incidència a la vostra connectivitat o servidor

Enviament de correu a través d’una IP del nostre rang que controlem i analitzem per gestionar les principals blacklist. També es pot configurar a nivell de resolució inversa.

Configura els nostres servidors de correu com a MX’s de menys prioritat als vostres. En cas d’incidència de la vostra connectivitat o servidor, emmagatzemem els correus fins que el vostre servei estigui reestablert.

Característiques i condicions

Vàlids per més d’un domini

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Servei disponible per IP dinàmica

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Afegeix filtres antispam i antivirus

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful