Canal de comunicació SIP dedicat a l’entorn empresarial. Utilitza la nostra infraestructura per l’emissió i recepció de trucades.
Permet un entorn híbrid ja que enllaça centraletes físiques convivint amb la telefonia tradicional.Les centraletes Asterisk i algunes centraletes tradicionals tenen capacitat de connectar-se directament amb VoIP, ja que incorporen maquinari capaç de comunicar-se a través del protocol SIP. En aquest cas, només caldrà configurar-lo per a poder connectar-se amb la nostra infraestructura.

Oferim maquinari a mida per a poder interconnectar una centraleta tradicional amb la Veu IP. Aquests gateways són compatibles amb tots els tipus de línies i també ens permet un escenari híbrid.

Tipus de líniaSolucióLímit de línies
AnalògicaLinksys PAP2T/ Cisco SPA1122 a centraleta
Linksys SPA31021 analògica + 1 centraleta
Gateway amb tarja analògicaen funció de la tarja usada
XDSITeles BRI4 línies a centraleta
2 XDSI + 2 centraleta
Gateway amb tarja XDSIen funció de la tarja usada
PrimariGateway amb tarja de Primarien funció de la tarja usada