Alliberada nova versió de la distribució Ubuntu

Aquesta darrera setmana s’ha alliberat una nova versió de la distribució de GNU Linux Ubuntu. Aquesta nova versió 12.04 també coneguda amb el nom de Precise Pangolin, que en la línia d’aquesta distribució vol fer arribar GNU Linux als escriptoris dels usuaris, ja està disponible per descarregar a tots els miralls oficials.

Entre les novetats que presenta aquesta versió cal destacar que s’ha passat a la branca 3.2 del kernel de Linux, i que ja no cal configurar IPv4 per tal de tenir la xarxa en funcionament utilitzant IPv6.

Cal tenir en compte que aquesta versió és el que s’anomena una LTS (Long Time Support) i que per tant disposarà d’actualitzacions durant 5 anys enlloc dels 18 mesos de que normalment disposen altres versions d’aquesta mateixa distribució.

Recordeu que podeu descarregar-vos la imatge d’aquesta nova versió al mirall d’Ubuntu que tenim a GRN, o bé podeu configurar els repositoris del vostre gestor de paquets per apuntar al mirall amb les següents adreces:

deb http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin main restricted universe multiverse
deb-src http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin main restricted universe multiverse

deb http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin-updates main restricted universe multiverse

deb http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin-security main restricted universe multiverse
deb-src http://ubuntu.grn.cat/ubuntu pangolin-security main restricted universe multiverse