Al RIPE només li queden 16 milions d’adreces IP

El RIPE (Réseaux IP Européens) és l’organisme europeu que regula i assigna les adreces IP que els operadors d’Internet utilitzem per a tot servidor o connexió a Internet. El protocol que en aquests moment s’està utilitzant s’anomena IPv4. Ja fa temps es va comentant que l’adreçament IPv4 s’acaba i que tot s’ha d’anar migrant cap al nou protocol IPv6. La fita que el RIPE ha anunciat el passat divendres 14 de setembre de 2012 i que ens ajuda a visualitzar aquest esgotament de recursos IPv4 és que ara ja ha començat a donar adreçaments de l’últim /8 que li quedava. Un /8 és un grup d’adreces IP amb la quantitat de 2^24 adreces, o sigui, 16.777.216 adreces. Setze milions d’adreces poden semblar moltes, però en realitat són un 0.4% de les adreces totals disponibles !!

Però no ens hem de preocupar si ja hi ha un protocol IPv6 que mai tindrem nassos d’esgotar, no? Doncs el problema rau en què el protocol IPv6 encara es troba una mica verd en quant a implantació. Moltes veus anuncien que la situació pot acabar portant a un cataclisme virtual semblant al que al món real pot suposar l’esgotament del petroli i els seus derivats. És curiós que en els 2 contextos d’esgotament de recursos, el de les adreces IP i el del petroli, els humans tenim una actitud semblant: la de “segur que no passa res, a última hora tot s’arreglarà”. Tan bé que quedaria una pel·lícula com MadMax, però en un món on s’han acabat les adreces IP !! Els de Hollywood han badat i el desenllaç arribarà aviat…