Contribuïm amb el codi obert

Des de GRN sempre hem apostat per les tecnologies de codi obert i la filosofia que hi ha al darrera. Gràcies a aquest conjunt de tecnologies, avui en dia podem tenir una major llibertat a l’hora d’intercanviar informació i una major interoperabilitat entre els dispositius.

Algunes dades que ens indiquen fins a quin punt és important el codi obert avui en dia: com a mínim un 70% dels smartphones venuts el 2011 (engadget.com) contenen parts importants del seu sistema que funcionen amb elements de codi obert. El 57% dels smartphones venuts el 2011 funcionen amb el sistema open source Android.

Des de GRN, com a empresa que creu en els avantatges del codi obert, també hem volgut aportar la nostra contribució.

Per això, estem implicats en la millora i ajuda de diversos projectes de codi obert que estem fent servir en la nostra empresa, principalment per dues vies:

  • Per una banda estem ajudant en el desenvolupament, la correcció d’errades i en alguns casos amb la seva traducció. Alguns dels més rellevants els podeu veure a la secció de comunitat.
  • També oferim un servei de mirrors (rèpliques) d’alguns projectes que considerem clau en el món del software lliure com ara Mozilla (firefox i thunderbird), Debian, Ubuntu i d’altres. D’aquesta manera us podeu descarregar els programes des d’una ubicació pròxima a vosaltres, amb una velocitat més alta, i estalviant recursos de les organitzacions responsables del seu desenvolupament. En podeu trobar més informació a la secció de mirrors