Tag Archives: servidor

Servidor virtual

Servidor personalitzat que comparteix el hardware amb altres servidors virtuals Característiques i condicions Servei de firewall inclòs Subministrament elèctric ininterromput Temperatura controlada IP fixa Ampla de banda garantit i de qualitat Serveis suplementaris Pack 100GB de trànsit 20€/mes 1 Mbps de trànsit garantit 49€/mes Servei de monitorització (alerta email) 20€/mes20€ alta Servei monitorització (alerta email […]

Servidor dedicat

Servei d’allotjament al nostre centre de dades d’un servidor propi o de lloguer Característiques i condicions Connexió ethernet 500 GB de trànsit Servei de firewall Adreça IP fixa Connexió alimentació 220V  Serveis suplementaris Connexió Ethernet extra 5€/mes Microprocessador extra 5€/mes HD extra 3€/mes IP fixa estra 5€/mes 500GB de trànsit estra 20€/mes 1Mpps de trànsit […]