Tag Archives: mirrors

Mirrors

El PHP és un llenguatge de programació molt semblant al C que permet dotar les pàgines web d’una gran interactivitat i amb el que podreu accedir a bases de dades o crear gràfics. Debian és una de les distribucions més conegudes del Sistema Operatiu lliure GNU/Linux. Debian GNU/Linux inclou milers de paquets, programari precompilat i distribuït en un format senzill […]