Dominis

El domini és un nom propi a Internet a on hi podem associar la nostra web, correu o qualsevol altre servei que utilitzi noms de domini

L’ICANN és la màxima autoritat internacional del control dels dominis a internet. Hi ha dominis genèrics i territorials. Els genèrics no tenen massa limitacions, són: .com, .net, .org, .info o .biz
Els dominis territorials associen el nostre domini a un país o territori concret. Podeu consultar la llista sencera en aquest enllaç. L’entitat de gestió, normativa i condicions de registre del domini a Catalunya és la Fundació PuntCAT i a Espanya és l’EsNIC.

Gestió integral

Registre

Registrem el domini

Trasllat

Tens domini propi? Gestionem el trasllat

Renovació

Renovem el teu domini perquè no t’hagis de preocupar

FAQs

Quins són els dominis més habituals?

.com
.cat
.jp
.co.uk
.pe
.net
.es

.mx

.pl
.org
.eu
.cn
.ru
.ma
.info
.fr

.pt
.gr
.co
.biz
.de
.us
.ph

.it

Un cop tinc el domini, què haig de fer?

Associar-hi un pla de hosting.

Saps què és la DNS dinàmica?

Funcionalitat que permet actualitzar una entrada DNS que apunta a una connexió amb IP dinàmica. Així, els serveis sota aquesta connexió, gràcies a la DDNS, no es veuen afectats pels canvis d’adreça IP.

Com funciona la DDNS?

Un exemple de funcionament: suposem que l’empresa “FSM” té una connexió FTTH amb adreça IP dinàmica. El seu gerent vol connectar-se a l’ordinador de la feina, des de casa, utilitzant una connexió VPN amb Terminal Server. La VPN no es pot configurar amb IP dinàmica, per tant, necessitem un DDNS.

Aquesta empresa ens solicita el servei de DDNS i li assignem la DNS fsm.dyn.grn.es. L’empresa té un firewall de GRN basat en Linux i cal que hi instal·li l’script que manté actualitzada la DDNS. Un cop configurat, l’script s’ha incorporat al cron del sistema per tal que vagi comprovant la IP i actualitzi la DNS si canvia.

A partir d’aquí, el gerent de l’empresa “FSM” ja pot utilitzar una VPN que el connecta a l’oficina, mitjançant l’utilització de la DNS: fsm.dyn.grn.es
Tens línia GRN?
20€/ mes
No tens línia GRN?
60€/ mes
Característiques
Sistema Linux
Renovat periòdicament
Script descarregable aquí

El valor afegit de GRN

Assessorament i experiència

Solucions a mida

Flexibilitat

Atenció directe dels tècnics