Tag Archives: DNS dinàmica

DNS dinàmica

Funcionalitat que permet actualitzar una entrada DNS que apunta a una connexió amb IP dinàmica. Així, els serveis sota aquesta connexió, gràcies a la DDNS, no es veuen afectats pels canvis d’adreça IP. Sistema Linux Script descarregable aquí Renovat periodicament