WiMAX

Mapa de situació de les antenes WiMax

El WiMax és una tecnologia de comunicació sense fils que ens permet donar cobertura a Internet als usuaris que tinguin visibilitat amb les antenes des de les quals GRN dóna aquest tipus de servei.

La Connectivitat WiMax ens permet arribar a clients que per distància tenen problemes amb la connectivitat amb fil de coure, ens permet donar gran capacitat a les línies i a més podem oferir tot tipus de modalitats simètriques. Com a complement a altres tecnologies existents a través de cable, el WiMax ens pot donar una segona connectivitat a través d’un mitjà físic radicalment diferent i actuant així com a backup de la connexió amb cable.


Garantia 100% Garantia 50%
Cabal Quota Mensual Alta Quota Mensual Alta Router
1Mbps/1Mbps 178€ 150€ 90€ 150€ 150€
2Mbps/2Mbps 243€ 150€ 121€ 150€ 150€
3Mbps/3Mbps 361€ 150€ 180€ 150€ 150€
4Mbps/4Mbps 477€ 150€ 239€ 150€ 150€
5Mbps/5Mbps 591€ 150€ 295€ 150€ 150€
6Mbps/6Mbps 702€ 150€ 351€ 150€ 150€
7Mbps/7Mbps 811€ 150€ 406€ 150€ 150€
8Mbps/8Mbps 918€ 150€ 459€ 150€ 150€
9Mbps/9Mbps 1.023€ 150€ 512€ 150€ 150€
10Mbps/10Mbps 1.125€ 150€ 563€ 150€ 150€

Garantia 20%
Cabal Quota Mensual Alta IP fixa
1Mbps/1Mbps 38€ 150€ 4€
2Mbps/2Mbps 53€ 150€ 4€
3Mbps/3Mbps 79€ 150€ 4€
4Mbps/4Mbps 105€ 150€ 4€
5Mbps/5Mbps 130€ 150€ 4€
6Mbps/6Mbps 153€ 150€ 4€
7Mbps/7Mbps 178€ 150€ 4€
8Mbps/8Mbps 202€ 150€ 4€
9Mbps/9Mbps 225€ 150€ 4€
10Mbps/10Mbps 247€ 150€ 4€

Garantia 10%
Cabal Quota Mensual Alta IP fixa
6Mbps/1Mbps 26€ 150€ 4€
9Mbps/1Mbps 36€ 150€ 4€
18Mbps/2Mbps 60€ 150€ 4€
Condicions del servei
 • A aquests preus hi falta l’IVA corresponent
 • El client accepta un compromís de permanència mínim d’un any
 • L’alta inclou antena i instal·lació, però no el cablejat interior
 • El valor afegit de GRN

  Unes de les característiques de GRN és la flexibilitat i les solucions a mida. Això no us ho podran oferir els grans operadors, algunes funcionalitats que oferim:
  – Possibilitat de contractar un rang d’adreces IP fixes en una ADSL/VDSL/SDSL/Fibra (la resta d’operadors només deixen la possibilitat d’una connexió una ip)
  – IP fixa en TOTES les connexions professionals i SDSLs sense cost afegit
  – Múltiples ADSL’s i SDSL’s amb direccionament privat per connectivitat entre seus
  Solucions de Firewall o de xarxa privada virtual (VPN) com els que teniu en aquest apartat
  – Servei de helpdesk amb tècnics reals que us poden solucionar els problemes sense parlar amb contestadors