Wimax
Avantatges

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Garantia 100%

CabalQuota mensual
1Mbps/1Mbps178€
2Mbps/2Mbps243€
3Mbps/3Mbps361€
4Mbps/4Mbps477€
5Mbps/5Mbps591€
6Mbps/6Mbps702€
7Mbps/7Mbps811€
8Mbps/8Mbps918€
9Mbps/9Mbps1.023€
10Mbps/10Mbps1.125€

Garantia 50%

CabalQuota mensual
1Mbps/1Mbps178€
2Mbps/2Mbps243€
3Mbps/3Mbps361€
4Mbps/4Mbps477€
5Mbps/5Mbps591€
6Mbps/6Mbps702€
7Mbps/7Mbps811€
8Mbps/8Mbps918€
9Mbps/9Mbps1.023€
10Mbps/10Mbps1.125€

Garantia 20%

CabalQuota mensual
1Mbps/1Mbps178€
2Mbps/2Mbps243€
3Mbps/3Mbps361€
4Mbps/4Mbps477€
5Mbps/5Mbps591€
6Mbps/6Mbps702€
7Mbps/7Mbps811€
8Mbps/8Mbps918€
9Mbps/9Mbps1.023€
10Mbps/10Mbps1.125€

Garantia 10%

CabalQuota mensual
1Mbps/1Mbps178€
2Mbps/2Mbps243€
3Mbps/3Mbps361€
4Mbps/4Mbps477€
5Mbps/5Mbps591€
6Mbps/6Mbps702€
7Mbps/7Mbps811€
8Mbps/8Mbps918€
9Mbps/9Mbps1.023€
10Mbps/10Mbps1.125€


Alta 150€
Antena i instal·lació inclosa
Permanència d’un any
Preus sense IVA