DNS dinàmica

Funcionalitat que permet actualitzar una entrada DNS que apunta a una connexió amb IP dinàmica. Així, els serveis sota aquesta connexió, gràcies a la DDNS, no es veuen afectats pels canvis d’adreça IP.DDNS amb línia GRN20€/mes
DDNS sense línia GRN60€/mes

Característiques i condicions

  • Sistema Linux
  • Renovat periòdicament
  • Script descarregable aquí