TelefoniaUnifica la telefoniaTelefonia fixa IP

Centraleta física
Centraleta al núvol

La Veu IP és una tecnologia creada el 1973 que pretén utilitzar Internet per a fer-hi circular les trucades telefòniques. Aquest fet fa que les limitacions físiques de línies tradicionals desapareguin, i permet realitzar qualsevol trucada amb un cost menor a l’habitual. D’altra banda, per a garantir la qualitat de la veu, s’ha de garantir també una bona connexió a Internet. Des de GRN, us podem oferir aquesta tecnologia de la manera més adient, per tal d’acomplir totes les vostres necessitats. Disposeu de diferents plans, i diferent equipament per tal de poder escollir el més idoni.Com a operador d’empreses que som entenem que la telefonia mòbil és un servei concret i no entrem en el joc de regal de terminals o punts. Donem servei de telefonia i dades mòbils al preu que té aquest servei sense elements ocults. El client es compra el terminal que vol i nosaltres facilitem les targetes SIM per a donar el servei. Això vol dir que el nostre servei tampoc té permanència, ja que no estem amortitzant cap element dins la quota

Telefonia mòbil

Àmplia coberturaFax IP

a través del correu

El servei de fax forma part d’una tecnologia de fa més de 100 anys i que en general ha quedat antiquat. La transmissió de pàgines i imatges, ara es fa amb mitjans més moderns, com ara el correu electrònic. No obstant, el fax encara és utilitzat per molts usuaris i empreses. Per aquest motiu des de GRN hem desenvolupat el servei de Fax IP, amb el qual es poden rebre i enviar les pàgines de fax, a través del correu electrònic. Al tractar-se d’un servei com el correu electrònic, cal tenir en compte que actualment a través d’Internet s’utilitzen diferents atacs com el phising, o la suplantació d’identitat amb els que els usuaris s’intenten fer passar per altres persones. Per aquest motiu, el servei de Fax IP de GRN disposa de diferents mesures de seguretat amb les que aquests problemes deixen d’existir.