Firewall/VPN

Què és un firewall?
Un tallafocs (o firewall en anglès), és un dispositiu utilitzat en una xarxa d’equips informàtics per a controlar les comunicacions, permetent-les o bloquejant-les segons les polítiques de xarxa que hagi definit l’organització responsable de la xarxa.

A GRN ens podem encarregar de la configuració i instal·lació de firewalls, ja siguin basats en Zeroshell per solucions convencionals o amb configuracions totalment a mida per requeriments especials. A més del filtratge de trànsit provinent d’Internet, un firewall pot fer moltes més coses:

  • Servei de proxy (transparent o no) per a accelerar la navegació.
  • Servei de llistes blanques i negres per a controlar l’accés dels usuaris a alguns dominis (p.ex. facebook, twitter, etc ..)
  • Servei de balanceig de càrrega entre diferents sortides a Internet.
  • Servei de backup entre diferents connexions a Internet per tal que si la vostra connexió principal deixa de funcionar passareu automàticament a la de reserva.
  • Servei de VPN amb PPTP, IPSec o OpenVPN.
  • Servei de policy routing, per seleccionar els serveis que s’utilitzen en diferents connexions a Internet.

Segons els requeriments tenim dues plataformes diferents de hardware

Instal·lacions petites i mitjanes

Per instal·lacions de mida mitjana o petita disposem d’una solució de hardware amb 3 Ethernets (ports de xarxa). Es tracta d’un dispositiu embedded Alix, amb 3 connexions Ethernet i memòria flash. Ideal com a firewall o servidor de VPN en xarxes de petit format.

Instal·lacions grans

Per instal·lacions grans o que requereixin funcionalitats de proxy tenim un servidor basat en Intel Atom que de sèrie porta 2 connexions Ethernet. El número d’Ethernets d’aquest dispositiu es pot ampliar, de manera que podem tenir configuracions amb 2, 3, 4 i 6 Ethernets, totes elles Gigabit i basades en xipset Intel.
El dispositiu pot funcionar amb discos o amb memòries flash. En cas que sigui necessari el servei de proxy recomanem usar discos, que a més es poden instal·lar en RAID1.

Instal·lacions amb delagacions

En casos de connectivitat d’una seu central amb diverses delegacions, una bona idea és dotar la central del dispositiu basat en Intel Atom i utilitzar el dispositiu Alix per a la connectivitat de les delegacions.

El valor afegit de GRN
  • Tenim formes de diagnosticar problemes complexos de la vostra xarxa que provoquin un baix rendiment com ara virus, programes de descàrrega, etc.

  • Amb les solucions de connectivitat que tenim podem gestionar la instal·lació extrem a extrem amb diferents mitjans (wimax, adsl, ..).