Servidor dedicat

Servei d’allotjament al nostre centre de dades d’un servidor propi o en lloguer.Servidor dedicat
1U

80€/mes

Característiques i condicions

Connexió ethernet

Adreça IP fixa

500 GB de trànsit

Connexió alimentació 220V 

Servei de firewallServeis suplementaris

Connexió Ethernet extra5€/mes
Microprocessador extra5€/mes
HD extra3€/mes
IP fixa estra5€/mes
500GB de trànsit estra20€/mes
1Mpps de trànsit garantit49€/mes
Alimentació 220V suplementària5€/mes
Monitorització (alerta mail)20€/mes + 20€ alta
Monitorització (alerta mail + SMS)35€/mes + 20€ altaOpcions de servidor administrat

Manteniment servidor administrat

20€/mes

fins a 50 dominis

Panell control ISPCP

10€/mes

200€ alta

Owncloud

10€/mes

100€ altaServeis suplementaris

Pack de 50 dominis extra10€/mes
Instal·lació filtres antivirus i antispam100€Manteniment servidor Xen

30€/mes

Alta 600€

macbook
Manteniment sistema
macbook
Manteniment seguretat
El valor afegit de GRN

Subministrament elèctric ininterromput
Temperatura controlada
Ampla de banda garantit
Personalització
Personalització
Ampla de banda de qualitat
Experiència en servidors Linux