DNS dinàmica
Funcionalitat que permet actualitzar una entrada DNS que apunta a una connexió amb IP dinàmica. Així, els serveis sota aquesta connexió, gràcies a la DDNS, no es veuen afectats pels canvis d’adreça IP.


Característiques i condicions

Sistema Linux

Script descarregable aquí

Renovat periodicament