Mail relay

Assegura rebre el correu en cas d’incidència a la vostra connectivitat o servidor, els nostres servidors us reenviaran el correu emmagatzemat temporalment als nostres servidors un cop el vostre servei quedi restablert. Per a petites i mitjanes empreses que disposen d’un servidor de correu electrònic a les seves instal·lacions.Consisteix en publicar els nostres servidors de correu com a MXs dels vostres dominis per seguir rebent el correu en cas d’incidència.

Enviament de correu a través d’una IP del nostre rang que controlem i analitzem per gestionar les principals blacklist. També es pot configurar a nivell de resolució inversa.

Configura els nostres servidors de correu com a MX’s de menys prioritat als vostres. En cas d’incidència, emmagatzemem els correus fins que el vostre servei estigui reestablert.
Característiques i condicions

Vàlids per més d’un domini

Afegeix filtres antispam i antivirus

Servei disponible per IP dinàmica

El valor afegit de GRN

Control i seguretat
Connexió redundant
Filtres anivirus i antispam
Control de blacklists