Telefonia fixa

La Veu IP és una tecnologia creada el 1973 que pretén utilitzar Internet per a fer-hi circular les trucades telefòniques. Aquest fet fa que les limitacions físiques de línies tradicionals desapareguin, i permet realitzar qualsevol trucada amb un cost menor a l’habitual. D’altra banda, per a garantir la qualitat de la veu, s’ha de garantir també una bona connexió a Internet.

Des de GRN, us podem oferir aquesta tecnologia de la manera més adient, per tal d’acomplir totes les vostres necessitats. Disposeu de diferents plans, i diferent equipament per tal de poder escollir el més idoni. A més, des de GRN i amb qualsevol dels plans, us oferim:

  • Numeració 902
  • Numeració Geogràfica (972, 872, 93…)
  • Gestió de Portabilitats
  • Projectes personalitzats
  • Tarificació per segons
  • Sense compromís de permanència
  • Panell web per a la consulta del consum