Mobilitat

Integració i sincronització de correu, calendari i contactes entre dispositius d’escriptori i mòbils.
Connectivitat des de l’estranger.